Tag: zdrowie

Nie będzie badań w sprawie szkodliwości radarów?

Na sesji Rady Gminy Zabierzów, która odbyła się pod koniec marca radny Tadeusz Jojczyk zwrócił się o zlecenie przez Urząd Gminy przeprowadzenia badań przez niezależną instytucję w sprawie szkodliwości oddziaływania radarów, tj. w Brzoskwini i w Zabierzowie. Pan Radny zwrócił się aby badania były przeprowadzane w godzinach popołudniowych, wieczornych, kiedy to następują największe zakłócenie w odbiorze TV i funkcjonowaniu telefonów komórkowych.

Myślę, że wielu mieszkańców z przychylnością odnosi się do tej inicjatywy. Co więcej, wielu mieszkańców uważa zapewne, że jest to bardzo istotna kwestia i liczy na wyjaśnienie tej kwestii.

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Gminy Zabierzów pojawiła się odpowiedź na ten wniosek. Pani Anetta Kucharska z Urzędu Gminy Zabierzów tak to wyjaśniła:

szkodliwość

 

 

 

 

Reklamy