Tag: kultura

Gmina Zabierzów na 86. miejscu wśród małopolskich gmin [„kultura”]

Jak pokazują jednak opublikowane dane w związku z Rankingiem Gmin Małopolski 2016 r. nasza gmina zajmuje 86. miejsce wśród gmin Małopolski jeśli chodzi o wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Powyższe wydatki wyniosły 75,81 zł.

Dla pełnego obrazu trzeba dodać, że np. pod względem dochodów własnych nasza gmina plasuje się na wysokim 8. miejscu.

Ciekawy jestem jak oceniają to inni mieszkańcy naszej gminy. Czy dofinansowanie to jest na odpowiednim poziomie?

Reklamy