Miesiąc: Sierpień 2016

KRAKÓW: bada pole elektromagnetyczne stacji telefonii komórkowej – ZABIERZÓW: zlecenie badań szkodliwości radarów byłoby naruszeniem dyscypliny budżetowej?

Dzisiaj w mediach pojawiła się informacja o tym, że Miasto Kraków zakupi urządzenia, dzięki którym mieszkańcy będą sami mogli zmierzyć natężenie pola elektromagnetycznego, które jest emitowane przez stacje telefonii komórkowej. Prezydent Jacek Majchrowski wskazał, że są prowadzone badania na temat wpływu pola elektromagnetycznego na otoczenie, ale wyniki – w zależności od tego, kto zleca badanie – są różne. Oświadczył: „Nie czekając na zmianę prawa w tej materii, postanowiliśmy sami zakupić urządzenia, które będą mierzyć pole elektromagnetyczne i udostępniać mieszkańcom informacje o tego typu zanieczyszczeniach” (więcej w artykule: Jak zmierzyć natężenie pola elektromagnetycznego? Krakowianie dostaną urządzenia).

Przy lekturze powyższego artykułu przypomniała mi się niedawna interpelacja jednego z radnych z Zabierzowa. Zwrócił się on o zlecenie przez Urząd Gminy przeprowadzenia badań przez niezależną instytucję w sprawie szkodliwości oddziaływania radarów, tj. w Brzoskwini i w Zabierzowie. Co na to Urząd Gminy Zabierzów? Odpowiedź przesłała Anetta Kucharska. Wynika z niej, że taka czynność… byłaby naruszeniem dyscypliny budżetowej (więcej we wpisie: Nie będzie badań w sprawie szkodliwości radarów?).

Wychodzi więc na to, że gmina może podejmować działania aby zmierzyć pole elektromagnetyczne stacji telefonii komórkowej, a nie może badać szkodliwości oddziaływania radarów. Czy takie mamy prawo? Proponowałbym wrócić do tego tematu na sesji Rady Gminy Zabierzowa, wskazują, na otrzymaną odpowiedź z Gminy Zabierzów i powyższy przykład z Krakowa.

Reklamy

„Nie jesteśmy organem do kontrolowania zgodności zachowań organizatorów z przepisami prawa”

Protokół sesji Rady Gminy Zabierzów z 30 maja 2014 r. (fragment, podkr. red.):

– Kolejna interpelacja dotyczyła imprezy zorganizowanej na terenie Błoń Zabierzowskich. W pierwszej kolejności Radna zapytała o nazwę „Błonia Zabierzowskie„  – kto nadał takową nazwę. Poza tym Radna przypomniała, iż zwracała się na poprzedniej sesji z zapytaniem do Wójta Gminy, kto wydał pozwolenie na organizację tej imprezy oraz na sprzedaż alkoholu. W odpowiedzi Pani Radna uzyskała informację, iż odbędzie się impreza masowa o charakterze artystyczno – plenerowo – rozrywkowym na łąkach na przeciwko Rogatego Rancza. Organizator oświadczył we wniosku, że nie przewiduje się sprzedaży pożywienia (jedzenia i picia) oraz  napojów alkoholowych na terenie imprezy masowej. W związku z tym Pani Radna pyta kto i kiedy wydał zezwolenie na tą imprezę ? Radna zadaje to pytanie w kontakście udzielonej odpowiedzi na interpelacje dwa tygodnie przed organizacją imprezy, w sytuacji gdy faktycznie podczas tej imprezy było sprzedawane jedzenie i picie w tym alkohol

Dodatkowo Radna wnioskuje o przekazanie wykazu punktów sprzedaży alkoholu z terenu gminy oraz wykazu zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Do niniejszej interpelacji Radna przekazała swój komentarz. Na terenach najcenniejszych przyrodniczo, na terenach gdzie w planach miał być poszerzony rezerwat przyrody, w terenach, gdzie nie wolno wyciąć ani jednego drzewa wokół wałów Rudawy doszło do dewastacji. Radna zwróciła uwagę, że na terenach tak cennych przyrodniczo odbywają się imprezy, na których wszyscy dobrze się bawią. Radna pyta, dlaczego na obszarze gdzie sami ustalamy przepisy, gdzie wprowadzamy zakaz wycinki drzew, jakiekolwiek zabudowy dopuszczamy do organizacji imprez masowych. Radna zwraca również uwagę, że karygodnym jest urządzanie pokazu sztucznych ogni w okresie lęgowym ptaków.

Częściowej odpowiedzi na interpelację w trakcie sesji udzielił Pan Mikołaj Miścicki. Aby nadać urzędową nazwę obiektowi fizjograficznemu niezbędny jest wniosek właściwej Rady Gminy oraz decyzja Ministra. W tym przypadku takowej nie było i nikt za pośrednictwem Rady Gminy Zabierzów nie zwracał się z wnioskiem o zatwierdzenie nazwy terenu, którym posługuje się organizator imprezy.

Kwestia odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji.  Tu kluczową jest data przygotowania dla Pani odpowiedzi. Na ten dzień stan sprawy był dokładnie taki, jaki opisany jest w piśmie do Pani. Po tym czasie wpłynął do Urzędu wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, jednak nie w tym miejscu gdzie organizowana jest impreza masowa, a naprzeciwko w tzw. starym Rogatym Ranczo w związku z organizowanym Festynem Piwnym i tu pierwszy raz pojawiła się ta nazwa. Zezwolenie zostało wydane, jednak zaznaczam, że nie w związku z imprezą masową. Kwestia ilości organizowanych w tym czasie imprez w tamtym miejscu jest w gestii innych organów, nie Wójta Gminy Zabierzów. Nie jesteśmy organem do kontrolowania zgodności zachowań organizatorów z przepisami prawa. My sprawdzamy wniosek i ewentualnie wyciągamy wnioski w sytuacji podobnych postępowań, gdy doszło do nieprawidłowości. Podsumowując, nie mieliśmy wniosku o imprezę masową o nazwie Festiwal Piwny. Konsekwencje wobec organizatorów powinni wyciągnąć organy do tego uprawnione.

„Znane obecnie nazwiska z kręgu gminnej władzy chętnie bywały i nadal bywają”

„wś” tak pisał w artykule pt. Festiwal na Zabierzowskich Błoniach (Znad Rudawy, lipiec/sierpień 2014 r., s. 14)
ze środka, przyglądali się temu radni różnych szczebli, ,byli też rajcy miejscy i kierownictwo gminy, (nie szkodzi bowiem na własne oczy przekonać się jakie szanse ma tego typu impreza). Red. Barbara Ciryt w relacji z imprezy zauważyła jedynie z imienia i nazwiska obecność jednej osoby ( droga Basiu — czyżby to było wyróżnienie czy przyświecała temu inna intencja?) , aczkolwiek znane obecnie nazwiska z kręgu gminnej władzy chętnie bywały i nadal bywają na różnych imprezach organizowanych przez Rogate Rancho.
Warto w szczególności zwrócić uwagę na zamieszczone tam zdjęcie, pierwsze od góry. A dzisiaj czytamy:
– Przez trzy lata zbieraliśmy informacje dotyczące działalności gospodarczej na terenie błoń. Musieliśmy mieć pewność, że to jest działalność gospodarcza. Zgromadziliśmy cały segregator ulotek, plakatów i wszelkich ogłoszeń potwierdzających tę działalność na błoniach – mówi wójt Elżbieta Burtan.

Burtan: Potwierdzam, że korespondujemy z CBA w sprawie podatku od nieruchomości nazywanej błoniami zabierzowskimi

Jak podaje dzisiaj „Dziennik Polski”: „Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza, jakie podatki płaci właściciel błoń zabierzowskich”. Wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan potwierdziła, że koresponduje w tej sprawie z Centralnym Biurem Korupcyjnym.

Podobno gmina trzy lata zbierała dokumentację dotyczącą działalności gospodarczej na tym terenie. Wójt oświadczyła: „Mamy cały segregator ogłoszeń, plakatów, które potwierdzają organizowanie imprez masowych i działalność właściciela terenu”.

Więcej w artykule: CBA przygląda się,co robią na błoniach.