Tag: transport

0 km – długość ścieżek rowerowych w Gminie Zabierzów

W opracowaniu GUS pt. Statystyczne Vademecum Samorządowca (wydanie z 2015 r. w oparciu o dane z 2014 r.) pojawia się także informacja na temat długości ścieżek rowerowych.

W przypadku Zabierzowa nie podano jakiejkolwiek danych. Ostatnio skontaktowałem się z Urzędem Gminy Zabierzów i poprosiłem o informację, czy brak podania tej informacji wynika z tego, że w gminie rzeczywiście nie ma takich ścieżek.

Otrzymałem następującą odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila w sprawie długości ścieżek rowerowych, informuję co następuje.

Wartość/albo jej brak dla ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabierzów, ujawniona w opracowaniu GUS-u z 2014 r.  (http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_krakowski/zabierzow.pdf )  odpowiada stanowi faktycznemu.

Istniejąca na terenie sieć szlaków rowerowych nie spełnia warunków definicji ścieżki rowerowej, stosowanej w statystyce publicznej.

Stosowane wymiennie w języku potocznym pojęcia ścieżka rowerowa, szlak rowerowy czy trasa rowerowa nie są tożsame.

Definicja ścieżki rowerowej nie tylko na potrzeby statystyki publicznej pochodzi z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Począwszy od roku 2013 dane w statystyce publicznej uwzględniają długość ścieżek rowerowych będących odpowiednio w obszarze właściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (bez długości szlaków rowerowych), czyli: samodzielnych dróg dla rowerów (położonych w pasie drogi); dróg wydzielonych z jezdni; dróg wydzielonych z chodnika; dróg zawartych w ciągach pieszo-rowerowych.

Za długość ścieżek rowerowych należy uważać długość dróg dla rowerów przebiegających w jednym kierunku.

Długość ścieżek położonych po dwóch stronach drogi jest liczona odrębnie.

W statystyce ujęte są pod ścieżki rowerowe te, które służą głównie do celów komunikacyjnych, a nie turystycznych, tzw. szlaków rowerowych.

Informacje można sprawdzić na podstronie

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3704,pojecie.html

lub bezpośrednio w GUS, który zbiera dane w w/w zakresie.

Wydaje się, że budowa odpowiednich ścieżek rowerowych, umożliwiających także dojazd rowerem do Krakowa, powinna być priorytetem władz Gminy Zabierzów. Oprócz potrzeb inwestorów i turystów gmina powinna w większym stopniu dostrzegać potrzeby mieszkańców, stosownie do aktualnych trendów i potrzeb mieszkańców. Zwłaszcza jeśli gmina chce być zaliczana w Polsce do czołówki gmin wiejskich.

Reklamy

Opóźnienia pociągów na trasie Wieliczka-Balice

Pasażerowie kolei na trasie Wieliczka – Balice skarżą się na opóźnienia trwające od kilku do kilkunastu minut. Takie sytuacje mogą się zdarzać przez 1,5 roku.  Więcej w artykule opublikowanym w „Dzienniku Polskim” pt. Opóźnienia pociągów przez rozebrany tor.