Tag: „Czas na Zabierzów”

Kosztowne ozdoby świąteczne – a może tak konkurs dla mieszkańców?

Jak podał dzisiaj Łukasz Grzelewski – prezes stowarzyszenia Czas na Zabierzów, z otrzymanego przez niego pisma z gminy Zabierzów wynika, że:

  1. Z tytułu dostawy, naprawy i montażu elementów oświetlenia świątecznego na terenie gminy Zabierzów koszt wyniósł 99.378,58 zł.
  2. Łączny koszt najmu choinki stojącej na zabierzowskim rynku wraz z dekoracją, w tym montażem i demontażem wyniósł 27.014,40 zł.

Z pewnością wysokość tych kwot może być oceniana krytycznie, zwłaszcza w sytuacji gdy wiele inwestycji w gminie czeka „na swoją kolej” (np. osobiście wolałbym aby część tych środków została przeznaczona na utrzymanie czystości w gminie).

Na przyszłość proponuję zrezygnować z zamawiania tego rodzaju ozdób, a zamiast tego zorganizować dla mieszkańców konkursy na najpiękniejsze ozdoby, zwłaszcza swoich domów. Może być i ładniej i taniej. Dobre tego rodzaju przykłady już są (np. Suwałki – Konkurs na swiąteczne oświetlenie domu, Świdnica – Konkurs na świąteczne oświetlenie – czas na zgłoszenia).

Reklamy

Deklaracja Elżbiety Burtan (wójt Zabierzowa) w sprawie PSZOK-u w Rudawie

Na początku listopada ubiegłego roku wójt Elżbieta Burtan, w związku z pojawiającymi się protestami przeciwko utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudawie (tzw. PSZOK-a), oświadczyła tak:
(…) nie będziemy organizować go na siłę. Jeśli będzie kategoryczny sprzeciw, to zrezygnuję z tworzenie punktu (Nie chcą składowiska, Dziennik Polski z 4 listopada 2015 r.)
Mieszkańcy Rudawy oświadczenie to potraktowali bardzo poważnie, w pełni ufając złożonej deklaracji. Złożyli petycję podpisaną przez ponad 700. mieszkańców, m.in. przeciwko tej inwestycji. Na zebraniu wiejskim w dniu 5 listopada 2015 r. mieszkańcy sołectwa (w tym sołtys oraz dwóch radnych) podjęli kategoryczną uchwałę w której wyrażony został protest przeciwko m.in. tej inwestycji, a jednocześnie wezwanie do gminy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała dostępna jest tutaj.
Czekamy na dalsze działania! Ostatnio pojawił się zarzut, że obecne działania wójt „należy odebrać jako wyraz złej woli i próbę „przeczekania” całej sytuacji” (tak w poniższej opinii Łukasza Grzelewskiego, prezesa stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”). Już wkrótce przekonamy się na ile były one trafne.
Niestety w dalszym ciągu na stronie internetowej gminy możemy przeczytać o planach lokalizacji PSZOK-u w Rudawie:
Podstawowym, a zarazem jednym z najistotniejszych elementów jest wybór optymalnej lokalizacji Punktu. Planowane przedsięwzięcie musi być zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Idealnym rozwiązaniem jest zatem wykorzystanie do tego celu dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 w miejscowości Rudawa, zlokalizowanych przy drodze asfaltowej, w miejscu łatwo dostępnym.Na realizację budowy  PSZOK-a konieczne jest poniesienie olbrzymich nakładów finansowych (opracowanie dokumentacji formalnej, projektów, poniesienie kosztów budowy) – dlatego korzystnym rozwiązaniem będzie zastosowanie partnerstwa publiczno – prywatnego.
W każdym razie powstaje pytanie, czy wójt Elżbieta Burtan dotrzyma obietnicy? Czy jej obietnica w tym zakresie jest coś warta?

Continue reading „Deklaracja Elżbiety Burtan (wójt Zabierzowa) w sprawie PSZOK-u w Rudawie”

Po co?

Jestem mieszkańcem gminy Zabierzów. Gminy, która ma wiele sukcesów. Tu znajduje się znane nie tylko w Polsce lotnisko i centrum biznesowe. Jest to gmina bogata w walory przyrodnicze a także kulturowe. Bliskość Krakowa stanowi jej niewątpliwy atut, choć niesie też pewne niebezpieczeństwa.

W ocenie wielu osób gmina jest od lat bardzo dobrze zarządzana, co potwierdza wiele rankingów i uzyskane certyfikaty. Pojawia się jednak pytanie, jak tak na prawdę żyje się mieszkańcom gminy, w jaki sposób rozwiązywane są ich problemy przez gminę. W praktyce – jak wiemy – wygląda to różnie. Z jednych rzeczy jesteśmy bardziej zadowoleni a nawet dumni, z innych mniej. Są też takie kwestie, które budzą obawy i niepokój mieszkańców (jak np. prace gminy związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w Rudawie celem prowadzenia działalności w zakresie  gospodarki odpadami).

W gminie Zabierzów mamy wiele źródeł informacji – przede wszystkim są to czasopisma i strony internetowe. Czy zapewniają one odpowiedni przepływ informacji? Choć niewątpliwie cieszy, że powstaje coraz więcej niezależnych źródeł informacji (jak np. czasopismo Czas na Zabierzów), które stanowią bezsporną wartość w społeczeństwie obywatelskim, to wydaje się, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba informowania mieszkańców o wielu problemach, czy też umożliwienia im łatwego sposobu przedstawienia określonych spraw i skonfrontowania ich z opiniami innych mieszkańców.

W tym miejscu wspomnieć muszę, że dość specyficznym źródłem informacji o sprawach gminnych jest czasopismo „Znad Rudawy”. Gazeta ta utrzymuje się – jak informuje – z dotacji gminy. Działalność tej gazety zasługuje na szerszą wypowiedź. W tym miejscu tylko wspomnę, że w listopadzie 2014 r., w więc w okresie wyborczym, tytuł okładki brzmiał: Kandydaci na wójta „za pięć dwunasta” – czy wiedzą co to znaczy zarządzać gminą? Jeszcze ciekawiej brzmią listy czytelników opublikowane na s. 17 tego numeru – wszystkie krytyczne wobec kontrkandydatów urzędującej wówczas i obecnie wójt i wszystkie pisane zaskakująco zbliżonym do siebie stylu. Co istotne w kontekście działalności tego czasopisma – ostatnio coraz częściej zwraca się uwagę na naganność pewnych praktyk czasopism wydawanych przez „samorządy”. Jak zwróciła przykładowo uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w stanowisku z 7 maja 2014 r.:

(…) wspólnota samorządowa z natury swej jest różnorodna. Mieszkańcy różnią się między sobą poglądami. Ukazywanie opozycji w negatywnym świetle zaspokaja potrzeby wyłącznie ich przeciwników politycznych. Co więcej, dokonywane jest za pieniądze, które – jako publiczne – są pieniędzmi także tej opozycji. Takie publikacje powodują, że wydawanie gazety przestaje się mieścić w zadaniach własnych gminy.

Continue reading „Po co?”