Tag: Urząd Gminy

Gmina Zabierzów: dane dotyczące liczby i skutków interwencji Policji w sprawach kontroli spalenisk nie są w posiadaniu Urzędu Gminy

I kolejna zastanawiająca informacja jeśli chodzi o „walkę” naszej gminy ze smogiem:

nie-sa-w-posiadaniu

Mogłoby się wydawać, że wiedza na temat liczby interwencji Policji jeśli chodzi o spalanie śmieci to podstawowa sprawa jeśli chodzi o planowanie gminnej polityki antysmogowej. Okazuje się, że na dzień sporządzania tego pisma takiej wiedzy w naszej gminie jednak nie posiadano.

Nie będę ukrywał, że stwierdzenie to mnie po prostu zszokowało. Zwłaszcza w sytuacji, że w tym czasie znane były już wyniki przeprowadzonego badania z połowy listopada:

bez-tytulu

Jak można prowadzić sensowną politykę antysmogową, jeśli gmina nawet nie interesuje się danymi o interwencjach policji?

Zadania pełnomocnika wójta ds. jakości powietrza

Na stronie internetowej Urzędy Gminy Zabierzów pojawiła się informacja o zmianach w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminu Zabierzów i zadaniach pełnomocnika wójta ds. jakości powietrza:

1)    koordynacja i wdrożenie gminnej strategii ochrony powietrza,

2)    nadzór i koordynacja integracji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej i Programie ograniczenia niskiej emisji,

3)    współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony powietrza w gminie Zabierzów,

4)    organizowanie i wspieranie prac związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

5)    propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych i zdrowych rozwiązań oraz korzyści wynikających z wymiany źródeł energii,

6)    prowadzenie skutecznej polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom oraz informowanie,

7)    współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania oraz organizacjami pozarządowymi etc. w zakresie poprawy jakości powietrza;

8)    współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza,

9)    sporządzanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z ochroną powietrza oraz poprawą jego jakości,

10) inicjowanie działań mających na celu propagowanie pozytywnych postaw proekologicznych, w tym w szczególności z zakresu ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Pełnomocnik ten pojawił się w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów na mocy zarządzenia Nr 240/2016 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zabierzów – „Pełnomocnik Wójta ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), otrzymuje brzmienie „Pełnomocnik Wójta ds. Jakości Powietrza (PJP)”.