czy wiesz, że…

  • Według ustaleń z czerwca 2015 r. najwyższe zarobki wójta w powiecie krakowskim miał wójt Gminy Zabierzów.
  • Według danych przedstawionych w Statystycznym Vademecum Samorządowca 2015 r. gmina Zabierzów w województwie małopolskim znalazła się na 171 miejscu wśród 182 gmin tego województwa jeśli chodzi o środki środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca).
  • W 2014 r. w gminie Zabierzów wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 799 tys. zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 31 zł na rok, czyli około 2,5 zł na miesiąc (licząc każdego mieszkańca). Oznacza to, że w przeliczeniu np. na czteroosobową rodzinę w każdym miesiącu jest to około 10 zł.
Reklamy