Tag: cytaty

Witold Ślusarski tuż przed wyborami do kandydatki na wójta: „Czy istotnie chce być Pani wójtem gminy (…)? Czy nie bardziej przyjemna jest jazda dobrym samochodem po kraju”

Witold Ślusarski, Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie: poezja i dobroć, Znad Rudawy 2014, s. 15, artykuł skierowany do jednej na kandydatek na wójta Gminy Zabierzów, konkurentki wójt Elżbiety Burtan:

Czy istotnie chce być Pani wójtem gminy, wstawać o piątej rano, bywać na naradach, zebraniach wiejskich, imprezach gminnych, jeździć do rozmaitych instytucji i urzędów i żebrać o jakiej pieniądze, a to na drogi, a to na chodniki, na kanalizację, na pomoc społeczną, na kulturę? Czy nie bardziej przyjemna jest jazda dobrym samochodem po kraju; Ma Pani piękny ogród, czy nie lepiej usiąść w towarzystwie kwiatów i znajomych, porozmawiać o sprawach bardziej przyjemnych niż zarządzanie gminą. Zagrać w brydża lub w skrable?
Czy rolą redaktora naczelnego w gazecie samorządowej jest zajmowanie tak wyraźnego i krytycznego stanowiska wobec jakiegokolwiek kandydata w wyborach samorządowych? Pozostawiam ocenę Czytelnikowi. Dla mnie odpowiedź jest oczywista.
Reklamy

Bartłomiej Stawarz: „Nie ma co się dziwić mieszkańcom. Sam nim jestem i wiem, jak to jest uciążliwe” (cytat dnia)

Ostatnio protest mieszkańców w związku z remontem linii kolejowej Kraków-Katowice tak skomentował zastępca wójta Bartłomiej Stawarz:

Nie ma co się dziwić mieszkańcom. Sam nim jestem i wiem, jak to jest uciążliwe.

Przypomnieć należy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy gminnych dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek – Po ”zawiązaniu dzwonów” chłopcy zaczynali biegać po wsi z drewnianymi kołatkami, zwanymi ”klekotkami”. Trwało to nieraz przez całą noc z czwartku na piątek. Oprócz ”klekotów” używali ”traskotek”, zwanych też ”taradajkami”. ”Klekoty” wykonywali chłopcy sami, ”traskotki” kupowano na jarmarkach. Zwyczaj ten był rozpowszechniony do czasów drugiej wojny. Od czasu kiedy Niemcy wydali zakaz jego uprawiania, zaginął.

Źródło: K.Kwaśniewicz, Zwyczaje doroczne, [w:] Wieś Rudawa i okolice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DLXXXVI, Prace Etnograficzne, z. 12.

Elżbieta Burtan: „zależy nam (…) i na mieszkańcach bo przecież pojawia się PIT”

W audycji Region emitowanej 21 stycznia 6 r. przez TVP3 Kraków, wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan odnosi się między innymi do problemu pogodzenia interesów mieszkańców i inwestorów. Tak wyjaśnia dlaczego zależy jej na mieszkańcach:

zależy nam (…) i na mieszkańcach bo przecież pojawia się PIT

Dziękujemy za szczerość.

Wójt Elżbieta Burtan o „opluwaniu własnego gniazda” przez przedsiębiorców

Wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan mówi z żalem, że jej gmina była niezasłużenie przedstawiana w negatywnym świetle. – Przedsiębiorcy nie płacili i nie płacą u nas tak bardzo wielkich podatków. Szkoda, że tego nie dostrzegli, że opluwają własne gniazdo – ubolewa szefowa gminy.
Źródło: Podatki nie zawsze są jak wabik, Dziennik Polski z 19 grudnia 2015 r.