Miesiąc: Styczeń 2017

„Kiedy urzędnicy zaczną odpisywać na pisma mieszkańców, aby otrzymywali oni odpowiedzi w terminie”? – pyta radny

„Kiedy urzędnicy zaczną odpisywać na pisma mieszkańców, aby otrzymywali oni odpowiedzi w terminie” – takie pytanie postawił na ostatniej sesji rady Gminy Zabierzów (27 stycznia 2017 r.) jeden z radnych Gminy Zabierzów (interpelacja).

Reklamy

139 miejsce Gminy Zabierzów pod względem wydatków na administrację

W opublikowanym w zeszłym roku rankingu gmin Małopolski jest również informacja o „wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca„.

Nasza gmina pod względem tych wydatków spośród 181 gmin Małopolski uplasowała się na 139 miejscu. Wydatki te wynoszą 360,85 zł. Oznacza to, że w naszym województwie w 138 gminach przeznacza się w przeliczeniu na jednego mieszkańca przeznacza się mniej wydatków na administrację.

 

Gmina Zabierzów: anonimowych zgłoszeń podejrzenia spalania odpadów nie będziemy rozpatrywać

Ze strony Urzędu Gminy Zabierzów – informacja na temat zgłoszeń podejrzenia spalania odpadów:

Przy składaniu zgłoszenia należy podać swoje dane osobowe oraz adres zgłaszanego budynku. Anonimowe zgłoszenia nie są rozpatrywane. Jest to związane z koniecznością działania urzędu zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Niedostosowanie się do przepisów może być powodem do składania skarg przez zgłaszane osoby – szczególnie jeśli nie zachodziło u nich spalanie odpadów. W ramach podejmowanych interwencji zdarzały się sytuacje w których mieszkańcy przedstawiali rachunki za: zakup nowego kotła, dobrej jakości węgla i czyszczenie przewodów kominowych. W ramach wyjaśnień była stwierdzana wysoka świadomość ekologiczna.

Urząd Gminy Zabierzów poważnie traktuje każde zgłoszenie spalania odpadów.

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje jednak, że postępowanie administracyjne może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu (art. 61 par. 1).

Czy w tym przypadku organ administracji może podejmować działania tylko na wniosek strony?

Anetta Kucharska: nie występuje konieczność stworzenia zakładki „Czyste powietrze”

29 października do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęła petycja. W petycji tej nie domagano się wiele. Po prostu wyrażano niepokój ze stanem powietrza i proponowano utworzenie na stronie internetowej Gminy Zabierzów zakładki „Czyste Powietrze”. Proponowano, aby były tam zamieszczane informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci):

petycja-wniosekCo na to nasza Gmina? Na powyższą petycję odpowiedzi z upoważnienia wójta udzieliła Anetta Kucharska, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. W odpowiedzi napisała, że nie występuje konieczność stworzenia takiej zakładki:

odpowiedz-na-petycje

A tak wygląda zakładka, którą niedawno zauważyłem na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów:

czyste-powietrze

Wskazywana przez Anettę Kucharską zakładka PONE dalej jest na stronie gminy.

Czy petycja na pewno nie została uwzględniona?

A na koniec warto przypomnieć, że pomimo dotychczas podejmowanych działań m.in. ze strony gminy, w listopadzie sytuacja wyglądała tak:

bez-tytulu

Lider?

Zadania pełnomocnika wójta ds. jakości powietrza

Na stronie internetowej Urzędy Gminy Zabierzów pojawiła się informacja o zmianach w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminu Zabierzów i zadaniach pełnomocnika wójta ds. jakości powietrza:

1)    koordynacja i wdrożenie gminnej strategii ochrony powietrza,

2)    nadzór i koordynacja integracji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej i Programie ograniczenia niskiej emisji,

3)    współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony powietrza w gminie Zabierzów,

4)    organizowanie i wspieranie prac związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

5)    propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych i zdrowych rozwiązań oraz korzyści wynikających z wymiany źródeł energii,

6)    prowadzenie skutecznej polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom oraz informowanie,

7)    współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania oraz organizacjami pozarządowymi etc. w zakresie poprawy jakości powietrza;

8)    współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza,

9)    sporządzanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z ochroną powietrza oraz poprawą jego jakości,

10) inicjowanie działań mających na celu propagowanie pozytywnych postaw proekologicznych, w tym w szczególności z zakresu ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Pełnomocnik ten pojawił się w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów na mocy zarządzenia Nr 240/2016 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zabierzów – „Pełnomocnik Wójta ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), otrzymuje brzmienie „Pełnomocnik Wójta ds. Jakości Powietrza (PJP)”. 

Publiczna debata na temat budynku wielofunkcyjnego w Rudawie?

Jak wiadomo mamy w gminie spór wokół potrzeby uwzględnienia budynku wielofunkcyjnego w Rudawie, który jest głównym przedmiotem w dyskusji na temat budżetu gminy. Spór ten często ma charakter mało rzeczowy

W związku z tym sporem chciałbym zaproponować zorganizowanie przez „gminę publicznej” publicznej debaty na temat koncepcji tej inwestycji. Mogłaby się ona odbyć przed kolejną sesją Rady Gminy.

W pierwszej kolejności mogłaby zostać przedstawiona koncepcja tej inicjatywy (tu widziałbym rolę wójt Elżbiety Burtan). Następnie przedstawiciele radnych reprezentujących poszczególne stanowiska mogliby przedstawić swoje stanowisko np. w ciągu 15 minut. Później moglibyśmy przejść do otwartej dyskusji z zainteresowanymi mieszkańcami. Oczywiście całość powinna być moderowana w sposób zapewniający kulturalną i rzeczową dyskusję. Całość dyskusji mogłaby być transmitowana na żywo przez stronę internetową.

Czy wójt Elżbieta Burtan i radni są zainteresowani i gotowi do takiej rzeczowej dyskusji?

 

Pokaz palenia bezdymnego w Rudawie

Jak palić w piecu? Czyli pokaz palenia bezdymnego

W dniu 8 stycznia 2017r. na rynku w Rudawie (w okolicach remizy) zostanie  przeprowadzony pokaz palenia BEZDYMNEGO węglem kamiennym.

Jeśli ktoś chce :

-wydłużyć stałopalność- długość palenia na zasypie około 50%

-przestać dymić

-mieć czysty komin i piec

-oszczędzić opał – około 30%

to zapraszamy na godzinę 12.00 . Pokaz bezpłatny, na oszklonych piecykach.

Źródło: komunikat ze strony Parafia p.w. Wszystkich Św. w Rudawie