Tag: sąd

Elżbieta Burtan: wydanie pozwolenia na szlaban było błędem ze strony urzędu (Nielepice)

W Dzienniku Polskim ukazał się dzisiaj artykuł pt. Droga zaprowadziła do sądu. Przedstawiono w nim problem zamknięcia w Nielepicach drogi gminnej przez właścicieli jednej z działek. Postawione zostały słupki i siatka, co uniemożliwiło korzystanie z drogi przez mieszkańców i turystów w sposób dotychczasowy. Była to droga wykorzystywana w celu dotarcia do stadniny koni, alej brzozowej oraz przystanku autobusowego.

Mieszkańcy Nielepic zarzucają, że pewien udział w zablokowaniu przejścia miała Gmina Zabierzów. Wydane bowiem zostało pozwolenie na ustawienie na drodze szlabanu i bramo-furty. To co jednak w praktyce pozostało mimo wszystko nie spełniało warunków tego pozwolenia.

Do popełnionego przez gminę błędu przyznaje się Wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan. Wskazuje ona, że powyższe pozwolenie zostało cofnięte, a gmina stara się przywrócić drogę do ogólnego użytku. Osoby, które zainstalowały blokadę nie są zainteresowane jej zdemontowaniem. Gmina skierowała sprawę do sądu.
Obecnie gmina rozważa ustawienie kładki nad zaporą z siatki, co może kosztować 25 tys. zł. Po poniesieniu tych kosztów przez gminę, następnie – jak wskazuje wójt Elżbieta Burtan – gmina będzie starała się obciążyć tymi kosztami właścicieli posesji.
Reklamy