Tag: konkursy

Kosztowne ozdoby świąteczne – a może tak konkurs dla mieszkańców?

Jak podał dzisiaj Łukasz Grzelewski – prezes stowarzyszenia Czas na Zabierzów, z otrzymanego przez niego pisma z gminy Zabierzów wynika, że:

  1. Z tytułu dostawy, naprawy i montażu elementów oświetlenia świątecznego na terenie gminy Zabierzów koszt wyniósł 99.378,58 zł.
  2. Łączny koszt najmu choinki stojącej na zabierzowskim rynku wraz z dekoracją, w tym montażem i demontażem wyniósł 27.014,40 zł.

Z pewnością wysokość tych kwot może być oceniana krytycznie, zwłaszcza w sytuacji gdy wiele inwestycji w gminie czeka „na swoją kolej” (np. osobiście wolałbym aby część tych środków została przeznaczona na utrzymanie czystości w gminie).

Na przyszłość proponuję zrezygnować z zamawiania tego rodzaju ozdób, a zamiast tego zorganizować dla mieszkańców konkursy na najpiękniejsze ozdoby, zwłaszcza swoich domów. Może być i ładniej i taniej. Dobre tego rodzaju przykłady już są (np. Suwałki – Konkurs na swiąteczne oświetlenie domu, Świdnica – Konkurs na świąteczne oświetlenie – czas na zgłoszenia).

Reklamy