Miesiąc: Sierpień 2017

Radny Wiesław Czajowski o pracach nad wnioskiem dla absolutorium dla wójt

Wypowiedź radnego Wiesława Czajowskiego na sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 30 czerwca 2017 r.:

Źródło: czas.info.pl

Inną ciekawą sprawą jest zapis tej wypowiedzi w oficjalnym protokole sesji Rady Gminy Zabierzów. Jeśli się nie mylę (gdyby było inaczej proszę o informację) powyższa wypowiedź radnego Wiesława Czajowskiego została zaprotokołowana w następujący sposób:

Radny Wiesław Czajowski powiedział, że sam pisze wniosek Komisji Rewizyjnej, podpierając się przy tym fachowością Pana Skarbnika. Powiedział, że nie zna się dokładnie na wszystkich finansowych terminach, dlatego przekazuje ustalenia Komisji, a Pan Skarbnik ubiera to w fachowy język. Wskazał również, że nie jest finansistą, i gdyby całkowicie sam musiał pisać wniosek, na pewno zawierałby on błędy.

Reklamy