Tag: rankingi

Ranking MISTiA 2015

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) ogłosił w tym tygodniu wyniki rankingu gmin Małopolski. Ranking ten opracowywany jest we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

Gmina Zabierzów znalazła się na wysokim 13. miejscu (na 179 gmin) i została zaliczona do 25 gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Jeśli chodzi o poszczególne kryteria uwzględnione w rankingu, Gmina Zabierzów najlepiej wypadła w zakresie średniego wyniku sprawdzianów 6-klasistów i testów gimnazjalnych (5. miejsce).

„Tradycyjnie” natomiast bardzo słabo wypadła informacja o środkach z UE na jednego mieszkańca – Gmina Zabierzów zajmuje (168. miejsce). Co ciekawe, wynikowi temu towarzyszą stosunkowo wysokie wydatki bieżące na administrację publiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca (335,05 zł – 127. miejsce).

Stosunkowo niskie są również wydatki Gminy Zabierzów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na jednego mieszkańca (65,81 zł – 111. miejsce).

Ranking jest dostępny na stronie: MISTiA.

 

Reklamy

Goniec Zabierzowski o „nieaktualnym” miejscu w rankingu

W Gońcu Zabierzowskim z lutego tego roku czytamy na stronie 1, że Gmina Zabierzów za zajęła 4. miejsce w rankingu gmin wiejskich, który jest organizowany przez Związek Powiatów Polskich (za 2015 r.).

Źródłem tej błędnej informacji jest zapewne komunikat Gminy Zabierzów z pierwszej połowy stycznia 2016 r. Wówczas rzeczywiście gmina informowała o czwartym miejscu. Gmina jednak nie zauważyła, że ranking nie został jeszcze zakończony. Ze strony organizatora rankingu otrzymałem wówczas informację:

Ranking na 2015 rok jeszcze nie został zakończony. Do oficjalnego ogłoszenia wyników pozostało nam jeszcze trochę czasu tak że wszystko się jeszcze może zmienić. Informacja na stronie Gminy była mocno przedwczesna i została skorygowana.

Później również z gminy otrzymałem informację o tym „falstarcie”:

nawiązując do maila dotyczącego zajętego miejsca w Rankingu Gmin informuję, że komunikat o pozycji w rankingu został zamieszczony w oparciu o wiedzę ze stron Związku Powiatów Polskich nie wiedząc, że  organizatorzy w dalszym ciągu pracują nad przesłanymi sprawozdaniami z realizacji zadań i tym samym ranking za 2015 r. nie jest ostatecznie podsumowany. Komunikat ze stron internetowych gminy został niezwłocznie usunięty.

 

Wioletta Matejczyk, Sekretarz Gminy

Powyższa informacja zamieszczona w Gońcu Zabierzowskim  wymaga więc sprostowania, tym bardziej, że Goniec Zabierzowski współpracuje z Gminą Zabierzów. W tym roku nie było to 4. a 5. miejsce. Informacja ta dostępna jest: tutaj.

 

Po co?

Jestem mieszkańcem gminy Zabierzów. Gminy, która ma wiele sukcesów. Tu znajduje się znane nie tylko w Polsce lotnisko i centrum biznesowe. Jest to gmina bogata w walory przyrodnicze a także kulturowe. Bliskość Krakowa stanowi jej niewątpliwy atut, choć niesie też pewne niebezpieczeństwa.

W ocenie wielu osób gmina jest od lat bardzo dobrze zarządzana, co potwierdza wiele rankingów i uzyskane certyfikaty. Pojawia się jednak pytanie, jak tak na prawdę żyje się mieszkańcom gminy, w jaki sposób rozwiązywane są ich problemy przez gminę. W praktyce – jak wiemy – wygląda to różnie. Z jednych rzeczy jesteśmy bardziej zadowoleni a nawet dumni, z innych mniej. Są też takie kwestie, które budzą obawy i niepokój mieszkańców (jak np. prace gminy związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w Rudawie celem prowadzenia działalności w zakresie  gospodarki odpadami).

W gminie Zabierzów mamy wiele źródeł informacji – przede wszystkim są to czasopisma i strony internetowe. Czy zapewniają one odpowiedni przepływ informacji? Choć niewątpliwie cieszy, że powstaje coraz więcej niezależnych źródeł informacji (jak np. czasopismo Czas na Zabierzów), które stanowią bezsporną wartość w społeczeństwie obywatelskim, to wydaje się, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba informowania mieszkańców o wielu problemach, czy też umożliwienia im łatwego sposobu przedstawienia określonych spraw i skonfrontowania ich z opiniami innych mieszkańców.

W tym miejscu wspomnieć muszę, że dość specyficznym źródłem informacji o sprawach gminnych jest czasopismo „Znad Rudawy”. Gazeta ta utrzymuje się – jak informuje – z dotacji gminy. Działalność tej gazety zasługuje na szerszą wypowiedź. W tym miejscu tylko wspomnę, że w listopadzie 2014 r., w więc w okresie wyborczym, tytuł okładki brzmiał: Kandydaci na wójta „za pięć dwunasta” – czy wiedzą co to znaczy zarządzać gminą? Jeszcze ciekawiej brzmią listy czytelników opublikowane na s. 17 tego numeru – wszystkie krytyczne wobec kontrkandydatów urzędującej wówczas i obecnie wójt i wszystkie pisane zaskakująco zbliżonym do siebie stylu. Co istotne w kontekście działalności tego czasopisma – ostatnio coraz częściej zwraca się uwagę na naganność pewnych praktyk czasopism wydawanych przez „samorządy”. Jak zwróciła przykładowo uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w stanowisku z 7 maja 2014 r.:

(…) wspólnota samorządowa z natury swej jest różnorodna. Mieszkańcy różnią się między sobą poglądami. Ukazywanie opozycji w negatywnym świetle zaspokaja potrzeby wyłącznie ich przeciwników politycznych. Co więcej, dokonywane jest za pieniądze, które – jako publiczne – są pieniędzmi także tej opozycji. Takie publikacje powodują, że wydawanie gazety przestaje się mieścić w zadaniach własnych gminy.

Continue reading „Po co?”