Tag: petycje

Deklaracja Elżbiety Burtan (wójt Zabierzowa) w sprawie PSZOK-u w Rudawie

Na początku listopada ubiegłego roku wójt Elżbieta Burtan, w związku z pojawiającymi się protestami przeciwko utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudawie (tzw. PSZOK-a), oświadczyła tak:
(…) nie będziemy organizować go na siłę. Jeśli będzie kategoryczny sprzeciw, to zrezygnuję z tworzenie punktu (Nie chcą składowiska, Dziennik Polski z 4 listopada 2015 r.)
Mieszkańcy Rudawy oświadczenie to potraktowali bardzo poważnie, w pełni ufając złożonej deklaracji. Złożyli petycję podpisaną przez ponad 700. mieszkańców, m.in. przeciwko tej inwestycji. Na zebraniu wiejskim w dniu 5 listopada 2015 r. mieszkańcy sołectwa (w tym sołtys oraz dwóch radnych) podjęli kategoryczną uchwałę w której wyrażony został protest przeciwko m.in. tej inwestycji, a jednocześnie wezwanie do gminy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała dostępna jest tutaj.
Czekamy na dalsze działania! Ostatnio pojawił się zarzut, że obecne działania wójt „należy odebrać jako wyraz złej woli i próbę „przeczekania” całej sytuacji” (tak w poniższej opinii Łukasza Grzelewskiego, prezesa stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”). Już wkrótce przekonamy się na ile były one trafne.
Niestety w dalszym ciągu na stronie internetowej gminy możemy przeczytać o planach lokalizacji PSZOK-u w Rudawie:
Podstawowym, a zarazem jednym z najistotniejszych elementów jest wybór optymalnej lokalizacji Punktu. Planowane przedsięwzięcie musi być zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Idealnym rozwiązaniem jest zatem wykorzystanie do tego celu dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 w miejscowości Rudawa, zlokalizowanych przy drodze asfaltowej, w miejscu łatwo dostępnym.Na realizację budowy  PSZOK-a konieczne jest poniesienie olbrzymich nakładów finansowych (opracowanie dokumentacji formalnej, projektów, poniesienie kosztów budowy) – dlatego korzystnym rozwiązaniem będzie zastosowanie partnerstwa publiczno – prywatnego.
W każdym razie powstaje pytanie, czy wójt Elżbieta Burtan dotrzyma obietnicy? Czy jej obietnica w tym zakresie jest coś warta?

Continue reading „Deklaracja Elżbiety Burtan (wójt Zabierzowa) w sprawie PSZOK-u w Rudawie”

Reklamy