Tag: radni

Radni zarzucają wójt Elżbiecie Burtan pomówienie

Poniżej zamieszczam pismo, które dziesięciu niżej podpisanych radnych skierowało do wójt Elżbiety Burtan. Jest ono dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów. Dotyczy wypowiedzi wójt Elżbiety Burtan, która została przeze mnie przywołana w poprzednim wpisie:

stanowisko radnych

Reklamy

„Kiedy urzędnicy zaczną odpisywać na pisma mieszkańców, aby otrzymywali oni odpowiedzi w terminie”? – pyta radny

„Kiedy urzędnicy zaczną odpisywać na pisma mieszkańców, aby otrzymywali oni odpowiedzi w terminie” – takie pytanie postawił na ostatniej sesji rady Gminy Zabierzów (27 stycznia 2017 r.) jeden z radnych Gminy Zabierzów (interpelacja).

„Działalność wydawnicza samorządów często ma na celu kreowanie odpowiedniego (pozytywnego zazwyczaj) wizerunku konkretnych osób, a niejednokrotnie także dyskredytację przeciwników politycznych”(interpelacja poselska nr 5693)

Kontynuując wątek mediów samorządowych, poniżej zamieszczam interpelację poselską posła Bartłomieja Stawiarskiego z 21 sierpnia 2016 r. (podkr. red.). A przed lekturą zapraszam do zapoznania się z informację o przebiegu ostatniej sesji Rady Gminy w Zabierzowie autorstwa „L. D. / W.Ś.” (Znad Rudawy, październik 2016 r., s. 4-5), gdzie czytamy m.in.:

radna D.K. takim wpisem „szkaluje gminę”, usiłuje stworzyć przeświadczenie, jakoby władze gminy nie dbają o jej rozwój i bezpieczeństwo, a jednocześnie kształtować negatywny wizerunek osobiście wójta gminy. To spotkało się z niezwykle emocjonalnym głosem radnej, której trudno było polemizować z argumentami, jakimi są pisma władz gminy, szczególnie wójta Elżbiety Burtan kierowane do władz kolei i wykonawców, by zapewnili oni właściwą organizację prac i bezpieczeństwo pieszym. „Wszyscy, bez względu na przynależność partyjną, którzy chcą gminie pomóc są jej przyjaciółmi ́- stwierdziła Elżbieta Burtan
Było już późno; mijała właśnie ósma godzina obrad, może dlatego zmęczenie prowadzącej sesję przewodniczącej Rady Gminy Marii Kwaśnik nie pozwoliło na skuteczne opanowanie emocjonalnego wystąpienia radnej Doroty Kęsek, do którego odnosili się też inni radni, wręcz z prośbą, by o sprawach tak ważnych jak bezpieczeństwo i czasowy brak komfortu komunikacyjnego w gminie, rozmawiać uczciwie bez emocji i pomówień.

 

Interpelacja nr 5693

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie zmian legislacyjnych zmierzających do wykluczenia kreowania polityki lokalnych mediów przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych

Zgłaszający: Bartłomiej Stawiarski

Data wpływu: 21-08-2016

Szanowni Panowie Ministrowie,

w maju 2016 r. rzecznik praw obywatelskich wskazał, że wydawanie prasy przez lokalne samorządy w istocie stanowi poważne zagrożenie dla korzystania z wolności słowa. Powoduje także ograniczenie prawa dostępu obywateli do informacji publicznej. Adam Bodnar apelował do ministra spraw wewnętrznych i administracji w celu zmiany praktyki stosowanej przez wiele samorządów. Wydaje się, że decydujące znaczenie w kontekście ewentualnych zmian legislacyjnych powinno przypaść Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecna sytuacja, w której np. wójt zarządzający gminą jednocześnie kreuje politykę lokalnych mediów stanowi jawne zaprzeczenie idei wolnej prasy, która w naturalny sposób powinna patrzeć władzy na ręce. Wskazuje się, że działalność wydawnicza samorządów często ma na celu kreowanie odpowiedniego (pozytywnego zazwyczaj) wizerunku konkretnych osób, a niejednokrotnie także dyskredytację przeciwników politycznych. Mechanizmy te uwidaczniają się szczególnie w okresach przedwyborczych. Praktycznie nieograniczone możliwości finansowe wydawnictw samorządowych stanowią wyraźne zaburzenie konkurencji względem mediów prywatnych, finansowanych nie z pieniędzy publicznych. Na niepokojącą tendencję wydawania gazet przez władze samorządowe zwraca uwagę wiele autorytetów, np. prof. Ireneusz Kamiński, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Profesor wskazuje na konkretny przykład natury ekonomicznej. Jego zdaniem, jeśli na niewielkim lokalnym rynku będą funkcjonowały dwa tytuły, jeden przychylny wobec władzy a drugi krytyczny, to w znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej będzie znajdował się ten przychylny władzy. Wydaje się, że niezbędna będzie więc w tym zakresie nowelizacja ustawy Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. nr 5 poz. 24 ze zm.). Zapewne największym problemem będzie skuteczne uniemożliwienie obchodzenia regulacji w zakresie ograniczenia działalności wydawniczej samorządów, w tym problemy związane z mediami elektronicznymi.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy planowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmiany legislacyjne zmierzające do wykluczenia kreowania polityki lokalnych mediów przed przedstawicieli lokalnych władz samorządowych?

2. Czy wydawanie prasy lokalnej przez samorządy w chwili obecnej jest całkowicie legalne? Czy nie wystarczy odpowiednia reakcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, który stanowi, że wydawcą może być osoba fizyczna, prawna lub ułomna osoba prawna (więc nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)?

Z poważaniem

Bartłomiej Stawiarski

Poseł na Sejm RP

Źródło: interpelacja poselska nr 5693.