Miesiąc: Listopad 2016

Będą pyłomierze w każdej miejscowości

Od wielu dni zwracam uwagę na potrzebę zakupienia czujników badania stanu powietrza. Moim zdaniem z pewnością mieszkańcy bardziej tego potrzebują niż np. kamer na rynku w Zabierzowie.

Po jednym z moich wpisów na facebooku radna Dorota Kęsek napisała:

Jutro złożę do Pani wójt wniosek o zakup pyłomierzy i zamontowanie w pobliżu szkół.

A dzisiaj na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów pojawił się taki komunikat:

Od poniedziałku 14 listopada do piątku 25 listopada b.r. w ramach akcji „Małopolska bez smogu” – przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego mierzyły jakość powietrza w Zabierzowie, Mogilanach i Wieliczce.

Pyłomierz dla naszej gminy został zlokalizowany na  Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2 w Zabierzowie.

Podsumowanie akcji: http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/malopolska-bez-smogu-podsumowanie-dwoch-tygodni-badan-w-mogilanach-wieliczce-i-zabierzowie/

Ze względu na niepokojące pomiary we wszystkich monitorowanych miejscowościach Wójt Gminy Zabierzów dostrzega konieczność kontynowania działań i informowania o stanie jakości powietrza. Planowane jest stworzenie sieci monitoringu składającego się z 23 pyłomierzy (po 1 w każdej miejscowości). Informacje o jakości powietrza będą pokazywane na bieżąco na interaktywnej mapie. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Dalsze informacje, jak i działania na rzecz poprawy jakości powietrza będą na bieżąco przekazywane.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszańców naszej gminy.

 

Reklamy

Radna Dorota Kęsek: „Jutro złożę do Pani wójt wniosek o zakup pyłomierzy i zamontowanie w pobliżu szkół”

Przed chwilą na facebooku radna Dorota Kęsek zadeklarowała:

Jutro złożę do Pani wójt wniosek o zakup pyłomierzy i zamontowanie w pobliżu szkół.

Wpis pojawił się pod moim komentarzem: „Kolejny raz napiszę – w Zabierzowie zamiast kamer z rynku wolałbym czujniki jakości powietrza przy szkołach!”

c.d.n.

Zabierzowski Alarm Smogowy?

Pierwsza, jeśli się nie mylę, była akcja „Krakowski Alarm Smogowy”. Później kolejne miejscowości miały podobny pomysł na prowadzenie akcji zmierzających do poprawy stanu powietrza. W Internecie (zwłaszcza facebooku) mamy już wiele stron internetowych o tej tematyce.

Taka strona z pewnością przydałaby się również dla Zabierzowa, i to nie tylko dla miejscowości, ale całej gminy.

Jeśli ktoś z Was dysponuje czasem i wiedzą w tym zakresie… Ze swojej strony obiecuję wsparcie akcji! Jak pokazało ostatnich kilka przykładów w naszej gminie, tylko wspólne działania mogą prowadzić do osiągnięcia celu dla dobra wszystkich mieszkańców. A przecież czyste powietrze w Zabierzowie powinno być dla nas wszystkich (a zwłaszcza dla władz) priorytetem.

Pytajmy więc, co nasza obecna lokalna władza ma nam w tym zakresie do zaproponowania. Jak pokazały informacje z tego tygodnia, dotychczasowa polityka w tym zakresie jest niewystarczająca. Apelujmy więc do radnych o poruszanie tej kwestii na sesjach rady gminy. Pytajmy wójta jakie są plany w tym zakresie. Pytajmy sołtysów i radnych sołeckich jakie mają pomysły na poprawę obecnego stanu rzeczy. To wszystko wymaga podjęcia kompleksowych działań. Akcja wymiany pieców jak widać nie jest wystarczająca. Niedługo będą kolejne wybory samorządowe. Niezależnie od naszych własnych sympatii pytajmy o kandydatów o pomysły w tym zakresie. Pokażmy, że jest to dla nas ważne i będziemy z tego kandydatów w przyszłości rozliczać przy kolejnych wyborach.

Czy powstanie „Zabierzowski Alarm Smogowy”?

 

113.052,99 zł – tyle Gmina Zabierzów zapłaci za oświetlenie świąteczne

Na stronie internetowej Gminy Zabierzów pojawiła się poniższa informacja o wyniku przetargu na dostawę, naprawę i montaż elementów oświetlenia świątecznego na terenie Gminy Zabierzów. Zamówienie obejmowało dostawę 37 elementów słupowych oświetlenia świątecznego, 16 sznurów świetlnych, 7 kpl. lampek zewnętrznych (kul), naprawę 36 elementów słupowych, montaż  278 szt. elementów słupowych oświetlenia świątecznego oraz 2 szt. figur 3D. Za realizację tego zamówienia Gmina Zabierzów zapłaci kwotę 113.052,99 zł.

Dostawa, naprawa i montaż elementów oświetlenia świątecznego na terenie Gminy Zabierzów Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego nr WGK.271.2.1470 z dnia 03.11.2016 r. przeprowadzonego w trybie przetargu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

Przedmiot zamówienia:

 „Dostawa, naprawa i montaż elementów oświetlenia świątecznego na terenie Gminy Zabierzów”  

Urząd Gminy Zabierzów

32-080 Zabierzów, Rynek 1

informuje o wyniku postępowania ogłoszonego:

na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zabierzow.org.pl w dn. 08.11.2016 r.

Złożonych ofert 1 z czego wykluczono lub odrzucono 0.

Cena oferty wynosi 113.052,99 zł (z podatkiem VAT).

Wybrano ofertę:

  CR Iluminacje Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 43-300 Bielsko-Biała                                                    

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z warunkami ogłoszenia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wymagania i warunki ogłoszenia oraz uzyskała najwyższy wskaźnik oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria- 100% cena.

Cena wybranej oferty wynosi: 113.052,99  zł brutto (z podatkiem VAT)