propozycja PSZOK-a w Rudawie

Kalendarium w sprawie propozycji lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Rudawie [wersja robocza]:

– Na swojej stronie internetowej Gmina Zabierzów ogłasza, że lokalizacja PSZOK-u w Gminie Rudawa planowana jest w Rudawie przy ul. Dunajewskiego. Gmina twierdzi, że taka lokalizacja to idealne rozwiązanie. Nie wyjaśnia jednak kto i w jaki sposób dokonał wyboru propozycji takiej lokalizacji. Ogłoszenie gminy dostępne jest tutaj.W

– W piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r., stanowiącym odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Cywickiego, Wojciech Burmistrz (zastępca wójta) stwierdza m.in., iż Rozpoczęcie funkcjonowania Punktu należy dodatkowo uwzględnić w przetargach, a następnie zawartych z wykonawcami umowach (…). 

– Dr Dominik Ziarkowski przygotowuje opinię, z której wynika, że jest to pomysł zupełnie irracjonalny i wygląda jakby gmina chciała działać na swoją własną szkodę. Pełna treść opinii dostępna jest tutaj.

– Na zebraniu wiejskim w dniu 5 listopada 2015 r. mieszkańcy podejmują uchwałę, w której kategorycznie sprzeciwiają się tej i określonym w niej innym inwestycjom w tym miejscu, wzywając jednocześnie Radę Gminy Zabierzów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (przywrócenie planu sprzed zmiany umożliwiającej tę inwestycję).

Media na temat propozycji tych inwestycji:

Reklamy